Alliance Optikk - Ur - Gull K. Skrede Alliance Optikk - Ur - Gull K. Skrede
Meny

Lokale saker

Syn og hørsel henger nøye sammen

Forskning viser at synet og hørselen, våre to viktigste sanser, jobber sammen og utfyller hverandres funksjon i større grad enn tidligere antatt. Mennesker med nedsatt funksjon i en av disse sansene bruker den andre sansen ubevist for å tolke, og omforme informasjonen fra lyd til bilde, eller fra bilde til lyd. I en samtale bruker vi også øynene til å forstå hva den andre sier. Er det flere som er med i en samtale kan dette gi store utfordringer for en som har redusert hørsel.

 

Derfor tilbyr vi hos Alliance Optikk K. Skrede service og vedlikehold av høreapprater, for å gjøre det enkelt og tilgjengelig for deg.

 

Vi hjelper deg til å høre bedre, med eller uten høreapparater

Er du bruker av høreapparater og trenger service på disse kan vi hjelpe deg. Vi utfører små reparasjoner i butikken og er behjelpelig med å sende høreapparatene inn til merkeverksted for større reparasjoner.

 

Vedlikehold og service på høreapparater

Det viktigste med bruk av høreapparater er daglig vedlikehold av disse og vi har mange gode råd til deg. F.eks tilbyr vi rensemidler for ørepropper, lydslanger, tynnslanger, nye filtere og domer. For høreapparatet har vi tørkebokser for å hindre bakterievekst og fukt som kan skade elektronikken. Våre ansatte er kurset for å hjelpe deg med daglige service og vedlikehold av høreapparatene.

 

Ønsker du ikke å bruke høreapparater, men skulle ønske du hørte litt bedre i noen situasjoner, har vi enkle samtaleforterkere og lyttehjelpemidler som er tilpasset til ditt behov.

 

Reparasjon av høreapparater

Er uhellet ute og batteriskuffen går i stykker, høreapparatet piper eller slutter å virke, er vi nærmest for å hjelpe deg. Hvis vi ikke har den riktige delen til ditt høreapparat vet vi hvor spesialistene finnes, og kan kontakte disse for deg. Men som regel kan vi hjelpe deg i løpet av en time eller to.

 

Rensemidler for ørepropper og høreapparater

Et høreapparat er et komplisert elektronisk instrument som er følsomt for fuktighet. Høreapparat bæres tett på kroppen og absorberer fuktighet. Vi har hjelpemidler for å fjerne fuktigheten fra høreapparatene på en enkel måte. Like naturlig som tannpussen om kvelden bør en gi litt oppmerksomhet til høreapparatene som skal hjelpe deg i sosial omgang med mennesker hele dagen. Be om informasjon på hva som finnes for rengjøring og vedlikehold av høreapparatene.


Kategorier: Hørsel